• برنامه ریزی و کنترل تولید موجودی های 1

  • هزینه ثبت نام در دوره : رایگان ثبت نام

  • وضعیت دوره : دوره غیرفعال است تاریخ ثبت : 1398/12/13
    نوع دوره : دوره آنلاین نوع تدریس : گروهی
    تاریخ شروع دوره : 1398/12/13 تاریخ پایان دوره : 1399/1/12
    • برنامه ریزی و کنترل تولید موجودی های 1
    • مدرسان