• بهینه سازی ترکیبی (کلاس آنلاین)

  • هزینه ثبت نام در دوره : رایگان ثبت نام

  • وضعیت دوره : دوره غیرفعال است تاریخ ثبت : 1398/12/13
    نوع دوره : دوره آنلاین نوع تدریس : گروهی
    تاریخ شروع دوره : 1398/12/14 تاریخ پایان دوره : 1399/1/13
    • بهینه سازی ترکیبی (کلاس آنلاین)
    • مدرسان