• بهینه سازی ترکیبی (کلاس آنلاین)

  • هزینه ثبت نام در دوره : رایگان

  • وضعیت دوره : دوره غیرفعال است
    نوع دوره : دوره آنلاین تاریخ ثبت : 1398/12/13
    تاریخ شروع دوره : 1398/12/14 تاریخ پایان دوره : 1399/1/13
    • بهینه سازی ترکیبی (کلاس آنلاین)