• زبان انگلیسی tactics for listening

  • هزینه ثبت نام در دوره : رایگان ثبت نام

  • وضعیت دوره : دوره غیرفعال است تاریخ ثبت : 1398/11/5
    نوع دوره : دوره آنلاین نوع تدریس : گروهی
    تاریخ شروع دوره : 1398/11/5 تاریخ پایان دوره : 1398/11/5
    • زبان انگلیسی tactics for listening
    • مدرسان