• دوره فشرده مکالمه 1

  • زبان آموزان پس از کسب حد نصاب نمره قبولی در آزمون تعیین سطح می توانند در این دوره آنلاین شرکت کنند.

  • هزینه ثبت نام در دوره : 1,210,000 ریال

  • وضعیت دوره : دوره غیرفعال است
    نوع دوره : دوره آنلاین تاریخ ثبت : 1398/12/1
    تاریخ شروع دوره : 1399/1/2 تاریخ پایان دوره : 1399/1/12
    • دوره فشرده مکالمه 1