• دوره فشرده مکالمه 1

 • زبان آموزان پس از کسب حد نصاب نمره قبولی در آزمون تعیین سطح می توانند در این دوره آنلاین شرکت کنند.

 • هزینه ثبت نام در دوره : 1,210,000 ریال ثبت نام

 • وضعیت دوره : دوره غیرفعال است تاریخ ثبت : 1398/12/1
  نوع دوره : دوره آنلاین نوع تدریس : گروهی
  تاریخ شروع دوره : 1399/1/2 تاریخ پایان دوره : 1399/1/12
  • دوره فشرده مکالمه 1
  • مدرسان