• تصویر 1
 • تصویر 2
 • تصویر 3

دوره های آموزشی

 • برنامه ریزی و کنترل تولید موجودی های 1
  برنامه ریزی و کنترل تولید موجودی های 1

  تاریخ شروع: 1398/12/13
  بهینه سازی ترکیبی (کلاس آنلاین)
  بهینه سازی ترکیبی (کلاس آنلاین)

  تاریخ شروع: 1398/12/14
  تئوری احتمالات و کاربرد آن (کلاس آنلاین)
  تئوری احتمالات و کاربرد آن (کلاس آنلاین)

  تاریخ شروع: 1398/12/13
  مکالمه آنلاین (خصوصی)
  مکالمه آنلاین (خصوصی)

  تاریخ شروع: 1398/12/8
  دوره فشرده مکالمه 1
  دوره فشرده مکالمه 1

  تاریخ شروع: 1399/1/2
  زبان انگلیسی tactics for listening
  زبان انگلیسی tactics for listening

  تاریخ شروع: 1398/11/5
 • برنامه ریزی و کنترل تولید موجودی های 1
  برنامه ریزی و کنترل تولید موجودی های 1

  تاریخ شروع: 1398/12/13
  بهینه سازی ترکیبی (کلاس آنلاین)
  بهینه سازی ترکیبی (کلاس آنلاین)

  تاریخ شروع: 1398/12/14
  تئوری احتمالات و کاربرد آن (کلاس آنلاین)
  تئوری احتمالات و کاربرد آن (کلاس آنلاین)

  تاریخ شروع: 1398/12/13
  مکالمه آنلاین (خصوصی)
  مکالمه آنلاین (خصوصی)

  تاریخ شروع: 1398/12/8
  دوره فشرده مکالمه 1
  دوره فشرده مکالمه 1

  تاریخ شروع: 1399/1/2
  زبان انگلیسی tactics for listening
  زبان انگلیسی tactics for listening

  تاریخ شروع: 1398/11/5

مدرسان

اخبار و بلاگ